eden alt logo hvid275PX

Velkommen til Eden Denmarks hjemmeside!

Som del af den internationale Eden Alternative organisation, mener vi i Eden Denmark, at der er brug for nytænkning indenfor vores nuværende omsorgs- og plejeområder. Vi arbejder for, at alle involverede kan være med til at skabe gode hverdage sammen med mennesker som bor og lever i bofællesskaber, plejecentre og lignende. Det kræver samtidigt fokus på fællesskab og relationer, selv- og medbestemmelse samt på at det skal være hjem, som er en naturlig del af det lokalområde og den natur de er beliggende i. 

Motto - "Liv værd at leve”
Der sikres en hverdag hvor den enkelte, blandt meget andet, har mulighed for både at have pligter og fornøjelser, privatliv og fællesskaber, at være udendørs og indendørs samt efter eget ønske at kunne have selskab af dyr og børn samtidig med at den nødvendige og kvalificerede omsorg, pleje og behandling gives. En rehabiliterende effekt opnås, som resultat af de kompetente og indlevende medarbejderes indsats i respektfulde, ligeværdige samarbejder med beboere og familier. Håb, værdighed og trivsel bevares.

Fokusskifte - "Fra institution til hjem"
Et liv styret af institutionstankegange kan være med til at øge oplevelsen af ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed, som uopdaget fører til større behov for hjælp. Eden Alternative Filosofien påpeger, at ethvert menneske skal kunne have et godt liv, uanset alder, bolig og handicap. Det kræver en meget ihærdig, bevidst indsats at afbalancere denne umiddelbart let forståelige hensigt med organisationens samtidige behov for en ordentlig styring af økonomi, drift og kvalitet. Men filosofien og dens redskaber er en tydelig vejviser ift. at sikre værdighed og trivsel i hverdagen

Danske erfaringer
Danske erfaringer med Eden Alternative gennem de sidste 10 år viser, at bevidste, løbende tilpassede kulturforandringsprocesser, fører til større trivsel blandt beboere, familier og medarbejdere, mindre medicinforbrug, lavere sygefravær og bedre arbejdsmiljø.

Eden Denmark tilbyder undervisnings- og implementeringsforløb
Vi tilbyder uddannelse, rådgivning, implementeringsstøtte og foredrag i kulturændring efter Eden Alternative Filosofien, som underbygger lokalt forankrede kulturforandringsprocesser indenfor social og sundhedsområdet. Disse lokale
uddannelsesforløb er et supplement til de forskellige grunduddannelser, hvorunder deltagerne opbygger kompetencer til at bruge sig selv og sin faglighed på nye måder som understøtter de fælles visioner og mål. Deltagerne bliver i stand til at tilrettelægge og samarbejde person- og relationscentreret med beboere og familier.    
Via undervisningen gives den enkelte organisation indsigt i 10 procesprincipper og deres tilknyttede værktøjer, som guider og støtter undervejs.
 
CHECK: Tilmelding til de kommende kurser via kalenderen. Forårets første grundlæggende kursus i maj. 

Kontakt os for at høre om mulighederne for at lære om filosofiens betydning for at kunne leve et værdigt liv.

Min egen Hoveddør - læs mere om idéen og de første erfaringer her.


Nyttig præsentation

Film om Eden Alternative i Danmark. Se her
Fantastisk til at introducere til den kulturforandring I gerne vil, eller er igang med,
og som opfriskning af viden, samt til afløsere.

Eden Alternative film Storyboard  


 
         

Al Powers første bog på dansk   

Læs om bogen her

DBD bog dansk 2015

 

       

International Eden Alternative konference i maj 2016
Der var dansk oplæg under den kommende internationale konference i Little Rock Arkansas, under temaet "It about time". Leder Kirsten Gosvig fra Ålholmhjemmet fortalte om deres erfaringer med at gennemføre kulturforandringen og hvad de har fået ud af det. Eden Denmark var deltager under konferencen også, sammen med vores ene mentor, Kitt Lysen fra Assens Kommune. Hun vandt som 1 af 3 en Eden Champion Award, for sin vedholdende indsats med at sikre et hverdagsliv den enkelte kan trives i, i Assens Kommunes plejeboliger. 
Læs om konferencen på den amerikanske hjemmeside her. 

 

Grundlæggende kursus i maj måned
Næste åbne grundlæggende 3 dages kurset finder sted i november måned i Brogården i Strib. Tilmeldingen er åben. Se kalenderen.